KULTURPROJEKT ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB - ETT VIKTIGT & ROLIGT KULTURPROJEKT.

ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB, ETT  VIKTIGT KULTURPROJEKT

Ett annorlunda sommarjobb handlar om entreprenörskap, men tar sig i uttryck genom teater. Det finns idag en mängd möjligheter för den som vill bli entreprenör och det kryllar av företagsdagar och starta-eget kurser, men för den som inte är initierad kan allt det där låta övermäktigt. Av detta skäl vill vi erbjuda en alternativ och roligare väg in i företagandet.

Vad menar ni?

Hos oss lär sig ungdomarna om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Dessutom får de lära sig hur man säljer och marknadsför en produkt och får erfarenhet av att samarbeta i grupp. Vi ser teatern som den optimala vägen in i att öppna sidor hos ungdomarna som tidigare varit dolda. En väg till att våga tro på dig själv, att man kan ta plats och nå sina mål genom entreprenörskap.

Hur ska ni uppnå detta?

Våra handledare besitter verktyg inom entreprenörskap, företagsutveckling och ekonomi, något som våra feriearbetare får ta del av både individuellt och i grupp. Blir exempelvis ungdomen tilldelad gruppen för marknadsföring kommer viss tid att gå åt att sätta sig in i vad det innebär för att sedan arbeta med gruppen och tillsammans ta fram förslag hur de ska nå fler potentiella kunder.

Så varför vill vi genomföra detta?

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan ungdomars självförtroende och deras förmåga att ta för sig i arbetslivet och skapa sin egen väg livet.

“tar med mig mer än vad jag förväntade mig, erfarenhet, stooort självförtroende, gemenskap och jag som individ har utvecklats. Ungdom – Malmö 2019”

ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt där entreprenörskap tar sig i uttryck genom teater. Vårt mål är att ge ungdomar med eller utan erfarenhet av ett arbete, som kanske även ligger i riskzonen för utanförskap, arbetslivserfarenhet samt självförtroende inför framtiden som företagare eller arbetstagare.

Ett annorlunda sommarjobb genomförs utomhus, är corona-anpassat och har har sedan 2014 haft nöjet att ge ungdomar från hela Sverige arbetslivserfarenhet varje sommar. Under 2020 tog vi emot över 350 ungdomar i Malmö, Upplands Väsby, Bromma, Stockholm, Nynäshamn och Botkyrka kommun.

“I början när man håller på med teater är man på ett sätt, sen när man slutar med teatern så är man på ett annat sätt. Man förbättras, som person och som människa. Hur man tänker och hur man uttrycker sig. Det blir en stor förändring. /Muhammed, Malmö 2020

VÅRA PEDAGOGER

VÅRA UNGDOMAR

ARBETSSÄTT

 • Vi rekryterar pedagoger som är kompetenta och trevliga.

 • Vårt mål är att pedagogen ska möta varje ungdom personligt. Det är hens uppgift att lyfta ungdomarna och stärka deras självförtroende genom scenkonst och förbereda dem inför deras arbetsliv.

 • Våra pedagoger får utbildning, tillgång till arbetsmaterial och övningskompendium. Allt för att kunna erbjuda kvalitativa arbetsuppgifter för våra ungdomar.

 • Teater Carpa vill motverka utanförskapet och tar emot ungdomar med olika bakgrunder och förutsättningar.

 • Ungdomarna ska få en förståelse för arbetslivet, egenföretaganade samt få en starkare självkänsla.

 • Vi ser möjligheter, det ska våra ungdomar också göra.

 • Vårt arbetssätt utgår ifrån ödmjukhet, kunskap och kreativitet.

 • Vi ser vår personal som vår största tillgång och jobbar hårt för att de ska trivas.

 • Teater Carpa har som policy att alltid vara nåbara.

0+
Feriepraktikanter
0+
Föreställningar
0+
Åskådare

Vårt mål

Målsättning och mångfald.

Målet med detta kulturprojekt är.

 • Ungdomarna ska kunna tackla motgångar.
 • Våga göra misstag.
 • Vara bekväma att tala inför grupp.
 • Våga vara kreativ med andra.
 • Förhålla sig till direktiv.
 • Grundkunskap och erfarenhet av entreprenörskap.
 • Förståelse för vad som förväntas av dem som arbetstagare.
 • Förståelse för hur en arbetsplats fungerar. 

Vi vill att ungdomarna ska tro på sig själva och vara trygga i att kunna starta ett företag. Som en följd av att ha framför barnteater och försökt att sälja och marknadsföra föreställningen som produkt.