KULTURPROJEKT ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB - ETT VIKTIGT & ROLIGT KULTURPROJEKT.

ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB, ETT  VIKTIGT KULTURPROJEKT

Ett annorlunda sommarjobb handlar om entreprenörskap, men tar sig i uttryck genom teater. Det finns idag en mängd möjligheter för den som vill bli entreprenör och det kryllar av företagsdagar och starta-eget kurser, men för den som inte är initierad kan allt det där låta övermäktigt. Av detta skäl vill vi erbjuda en alternativ och roligare väg in i företagandet.

Vad menar ni?

Hos oss lär sig ungdomarna om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Dessutom får de lära sig hur man säljer och marknadsför en produkt och får erfarenhet av att samarbeta i grupp. Vi ser teatern som den optimala vägen in i att öppna sidor hos ungdomarna som tidigare varit dolda. En väg till att våga tro på dig själv, att man kan ta plats och nå sina mål genom entreprenörskap.

Hur ska ni uppnå detta?

Våra handledare besitter verktyg inom entreprenörskap, företagsutveckling och ekonomi, något som våra feriearbetare får ta del av både individuellt och i grupp. Blir exempelvis ungdomen tilldelad gruppen för marknadsföring kommer viss tid att gå åt att sätta sig in i vad det innebär för att sedan arbeta med gruppen och tillsammans ta fram förslag hur de ska nå fler potentiella kunder.

Så varför vill vi genomföra detta?

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan ungdomars självförtroende och deras förmåga att ta för sig i arbetslivet och skapa sin egen väg livet.

“tar med mig mer än vad jag förväntade mig, erfarenhet, stooort självförtroende, gemenskap och jag som individ har utvecklats. Ungdom – Malmö 2019”

”Ett annorlunda sommarjobb”.
Ett viktigt och roligt kulturprojekt under kommunens feriepraktik.

”Ett annorlunda sommarjobb” är ett kulturprojekt där ungdomar får en chans att genom scenisk framställning stärka sitt självförtroendet inför arbetslivet. Detta kulturprojekt går ut på att ungdomar arbetar som skådespelare och med hjälp av en handledare lär sig jobba i grupp, utveckla sitt kreativa sinne samt grunden i entrepenörskap. Allt detta under kommunens feriepraktik.

Kulturprojekt


“Jag tar med mig mer än vad jag förväntade mig, erfarenhet, stooort självförtroende, gemenskap och jag som individ har utvecklats.”

Ungdom – Malmö 2019

VÅRA PEDAGOGER

VÅRA UNGDOMAR

ARBETSSÄTT

 • Vi rekryterar pedagoger som är kompetenta, trevliga och kan sin sak.

 • Vårat mål är att pedagogen ska möta varje ungdom personligt. Det är hens uppgift att lyfta ungdomarna och stärka deras självförtroende genom scenkonst och förbereda dem inför deras arbetsliv.

 • Våra pedagoger får utbildning, tillgång till arbetsmaterial och övningskompendium. Allt för att kunna erbjuda kvalitativa arbetsuppgifter för våra ungdomar.

 • Teater Carpa vill motverka utanförskapet och tar därför emot alla ungdomar, oavsett hinder.

 • Ungdomarna ska få en förståelse för arbetslivet, få en starkare självkänsla och se tillbaka på sommaren med ett leende.

 • Vi ser inga hinder, allt är möjligt! Det ska inte våra ungdomar heller göra.

 • Vårt arbetssätt utgår ifrån ödmjukhet, kunskap och kreativitet.

 • Vi ser vår personal som vår största tillgång och jobbar hårt för att de ska trivas.

 • Teater Carpa har som policy att alltid vara nåbara.

Jag var väldigt osäker när jag var yngre och fick aldrig chansen eller hjälpen att stärka mig själv. Jag är fortfarande osäker ibland
och undrar hur det hade varit om någon fångat upp mig när jag var yngre. Att någon väckt min kreativitet, gett
mig erfarenhet och stärkt mig som person.

Det är därför projektet ett annorlunda sommarjobb finns. För att fånga upp och stärka.

André Edholm - Grundare Teater Carpa

Vad ger arbetet i längden?
Hos oss lär sig ungdomarna om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Dessutom får de lära sig hur man säljer och marknadsför en produkt och får erfarenhet av att samarbeta i grupp. Vi ser teatern som den optimala vägen in i att öppna sidor hos ungdomarna som tidigare varit dolda. En väg till att våga tro på sig själv, att man kan ta plats och nå sina mål genom entreprenörskap.

Hur uppnår vi detta?
Genom våra handledare som besitter verktyg inom entreprenörskap, företagsutveckling och ekonomi. Som även kan bemöta människor med fingertoppskänsla. Allt detta får våra feriearbetare både individuellt och i grupp.

Varför vill vi göra detta projekt?

För att minska utanförskapet och öka självförtroendet bland de ungdomar som kanske inte har möjligheten utan en hjälp på traven.

Att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan ungdomars självförtroende och deras förmåga att ta för sig i arbetslivet och skapa sin egen väg livet.

Vi har skapat detta projekt utifrån egna erfarenheter.

Vårt mål

Målsättning och mångfald.

Målet med detta kulturprojekt är.

 • Ungdomarna ska kunna tackla motgångar.
 • Våga göra misstag.
 • Vara bekväma att tala inför grupp.
 • Våga vara kreativ med andra.
 • Förhålla sig till direktiv.
 • Grundkunskap och erfarenhet av entreprenörskap.
 • Förståelse för vad som förväntas av dem som arbetstagare.
 • Förståelse för hur en arbetsplats fungerar. 

Vi vill att ungdomarna ska tro på sig själva och vara trygga i att kunna starta ett företag. Som en följd av att ha framför barnteater och försökt att sälja och marknadsföra föreställningen som produkt.

0+
Feriepraktikanter
0+
Föreställningar
0+
Åskådare

Vill du läsa en artikel om Ett annordlunda sommarjobb? Gör det här.

Kanske är du intresserad av Teater Carpas turnérande föreställningar? Läs mer här.

Kulturprojekt - Ett annorlunda sommarjobb