Ett viktigt och roligt kulturprojekt under kommunens feriepraktik.

Ett annorlunda sommarjobb är ett kulturprojekt där ungdomar får en chans att genom scenisk framställning stärka sitt självförtroendet inför arbetslivet. Detta kulturprojekt går ut på att ungdomarna arbetar som skådespelare och med hjälp av en handledare lär sig jobba i grupp och utveckla sitt kreativa sinne, under sommarens feriepraktik.

Vad är ”ett annorlunda sommarjobb”?

Ett annorlunda sommarjobb handlar om entreprenörskap, men tar sig i uttryck genom teater. Det finns idag en mängd möjligheter för den som vill bli entreprenör och det kryllar av företagsdagar och starta-eget kurser, men för den som inte är initierad kan allt det där låta övermäktigt. Av detta skäl vill vi erbjuda en alternativ och roligare väg in i företagandet.

Vad menar vi?

Hos oss lär sig ungdomarna om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Dessutom får de lära sig hur man säljer och marknadsför en produkt och får erfarenhet av att samarbeta i grupp. Vi ser teatern som den optimala vägen in i att öppna sidor hos ungdomarna som tidigare varit dolda. En väg till att våga tro på sig själv, att man kan ta plats och nå sina mål genom entreprenörskap.
Hur ska vi uppnå detta?

Våra handledare besitter verktyg inom entreprenörskap, företagsutveckling och ekonomi, något som våra feriearbetare får ta del av både individuellt och i grupp. Blir exempelvis ungdomen tilldelad gruppen för marknadsföring kommer viss tid att gå åt att sätta sig in i vad det innebär för att sedan arbeta med gruppen och tillsammans ta fram förslag hur de ska nå fler potentiella kunder.

Varför vill vi genomföra detta?

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan ungdomars självförtroende och deras förmåga att ta för sig i arbetslivet och skapa sin egen väg livet.

Kulturprojekt

 

“Jag tar med mig mer än vad jag förväntade mig, erfarenhet, stooort självförtroende, gemenskap och jag som individ har utvecklats.”

Ungdom – Malmö 2019

Ett annorlunda sommarjobb handlar om entreprenörskap, men tar sig i uttryck genom teater. Det finns idag en mängd möjligheter för den som vill bli entreprenör och det kryllar av företagsdagar och starta-eget kurser, men för den som inte är initierad kan allt det där låta övermäktigt. Av detta skäl vill vi erbjuda en alternativ och roligare väg in i företagandet.

Vad menar ni?

Hos oss lär sig ungdomarna om rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Dessutom får de lära sig hur man säljer och marknadsför en produkt och får erfarenhet av att samarbeta i grupp. Vi ser teatern som den optimala vägen in i att öppna sidor hos ungdomarna som tidigare varit dolda. En väg till att våga tro på dig själv, att man kan ta plats och nå sina mål genom entreprenörskap.

Hur ska ni uppnå detta?

Våra handledare besitter verktyg inom entreprenörskap, företagsutveckling och ekonomi, något som våra feriearbetare får ta del av både individuellt och i grupp. Blir exempelvis ungdomen tilldelad gruppen för marknadsföring kommer viss tid att gå åt att sätta sig in i vad det innebär för att sedan arbeta med gruppen och tillsammans ta fram förslag hur de ska nå fler potentiella kunder.

Så varför vill vi genomföra detta?

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan ungdomars självförtroende och deras förmåga att ta för sig i arbetslivet och skapa sin egen väg livet.

“tar med mig mer än vad jag förväntade mig, erfarenhet, stooort självförtroende, gemenskap och jag som individ har utvecklats. Ungdom – Malmö 2019”

Målet med detta kulturprojekt är.

 • Ungdomarna ska kunna tackla motgångar.
 • Våga göra misstag.
 • Vara bekväma att tala inför grupp.
 • Våga vara kreativ med andra.
 • Förhålla sig till direktiv.
 • Grundkunskap och erfarenhet av entreprenörskap.
 • Förståelse för vad som förväntas av dem som arbetstagare.
 • Förståelse för hur en arbetsplats fungerar. 

Vi vill att ungdomarna ska tro på sig själva och vara trygga i att kunna starta ett företag. Som en följd av att ha framför barnteater och försökt att sälja och marknadsföra föreställningen som produkt.

Mångfald

För oss är det viktigt med mångfald. Unga med funktionsvariation har sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsvariation speciellt inom områden som utbildning, arbetsmöjligheter och hälsa. Som en följd av detta har de svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, är oftare långtidsarbetslösa och utsatta för kränkningar och våld.

Arbetslösa med utsatt ställning (har högst förgymnasial utbildning, har en funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga, är födda i ett utomeuropeiskt land eller är mellan 55-64 år) står för 75% av alla arbetslösa. Dessa ungdomar upplever brister i bemötande, trygghet i skolor och på arbetsplatser, utanförskap och en lägre status på arbetsmarknaden..

Detta vill vi förändra genom att inkludera denna grupp i projektet och skapa en väg in i arbetslivet för alla.

Vårt mål

Målsättning och mångfald.

Målet med detta kulturprojekt är.

 • Ungdomarna ska kunna tackla motgångar.
 • Våga göra misstag.
 • Vara bekväma att tala inför grupp.
 • Våga vara kreativ med andra.
 • Förhålla sig till direktiv.
 • Grundkunskap och erfarenhet av entreprenörskap.
 • Förståelse för vad som förväntas av dem som arbetstagare.
 • Förståelse för hur en arbetsplats fungerar. 

Vi vill att ungdomarna ska tro på sig själva och vara trygga i att kunna starta ett företag. Som en följd av att ha framför barnteater och försökt att sälja och marknadsföra föreställningen som produkt.

0+
Feriepraktikanter
0+
Föreställningar
0+
Åskådare

Vill du läsa en artikel om Ett annordlunda sommarjobb? Gör det här.

 

Kanske är du intresserad av Teater Carpas turnérande föreställningar? Läs mer här.

Kulturprojekt - Ett annorlunda sommarjobb