Om oss2018-09-13T07:30:14+00:00

Stärka.

Teater Carpa är ett socialt företag vars mål är att stärka människor i deras självkänsla, självförtroende och kreativitet. Vi vill ge alla möjligheten att se sig själva som bidragande och viktiga medborgare och skapa plattform för gemenskap, kunskap och personlig utveckling.

Bryta.

Att skapa självförtroende och öka självkänslan i ett tidigt stadie kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi vet av erfarenhet att våga prata inför människor är ett fundament i livet både i arbete och skola, men även på det privata planet. Vi ser ett samband mellan människors självförtroende och deras prestationer i skola och arbete som i slutändan leder till vilka jobb de får.

Framtid.

När deltagarna avslutar sitt arbete ska de ska kunna tackla motgångar, våga göra misstag, vara bekväma i att tala inför grupp, bekväma i sin kreativitet och kunna förhålla sig till direktiv. De ska även ha grundkunskap i entreprenörskap och förståelse för hur en arbetsplats ser ut och vad som förväntas av dem som arbetstagare.