Information till dig som fått en
praktikplats hos oss i Malmö: