Ett annorlunda sommarjobb

”ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB”

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt där målet är att stärka, integrera och skapa gemenskap. Vi vill minska utanförskap och ge alla, oavsett bakgrund, möjligheten att få en fot in i arbetslivet.

”ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB”

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt där målet är att stärka, integrera och skapa gemenskap. Vi vill minska utanförskap och ge alla, oavsett bakgrund, möjligheten att få en fot in i arbetslivet.

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt som grundar sig i entreprenörskap och som tar sig i uttryck genom teater. Projektet ger arbetslivserfarenhet med fokus på ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap.

Ungdomarna arbetar utifrån perspektivet som egenföretagare handledda av en pedagog under tre veckors tid. Projektet sker utomhus och fungerar därför mycket bra under pandemin.

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt som grundar sig i entreprenörskap och som tar sig i uttryck genom teater. Projektet ger arbetslivserfarenhet med fokus på ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap.

Ungdomarna arbetar utifrån perspektivet som egenföretagare handledda av en pedagog under tre veckors tid. Projektet sker utomhus och fungerar därför mycket bra under pandemin.

Vi ser teatern som den optimala vägen in i yrkeslivet. Vi vet av erfarenhet att projektet fungerar, att ungdomar som tagit del av denna praktik beskriver hur den öppnat nya sidor hos dem själva som tidigare varit dolda.

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie i livet kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi anser att modet som krävs för att prata inför människor är ett fundament i livet, inte bara på arbetsplatsen.

Ungdomarna som tagit del av Ett annorlunda sommarjobb kommer att vara stärkta och våga ta den plats i arbetslivet som de förtjänar efter praktiken. Som egenföretagare eller som anställd, inom kultursektorn eller andra branscher.

Vi ser teatern som den optimala vägen in i yrkeslivet. Vi vet av erfarenhet att projektet fungerar, att ungdomar som tagit del av denna praktik beskriver hur den öppnat nya sidor hos dem själva som tidigare varit dolda.

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie i livet kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi anser att modet som krävs för att prata inför människor är ett fundament i livet, inte bara på arbetsplatsen.

Ungdomarna som tagit del av Ett annorlunda sommarjobb kommer att vara stärkta och våga ta den plats i arbetslivet som de förtjänar efter praktiken. Som egenföretagare eller som anställd, inom kultursektorn eller andra branscher.

Vi vet vad vi gör!

Projektet startade från början genom egen erfarenhet. Vår grundare André Edholm hade en önskan om att hitta ett sätt att bryta den nedåtgående spiral av utanförskap han själv en gång gått igenom. Ett annorlunda sommarjobb var hans lösning då teatern bevisligen varit hans räddning och gynnat hans företagsamhet.

Sedan 2014 har vi genomfört projektet i Stockholm, Malmö, Göteborg och ett flertal mindre kommuner. Under dessa år har vi haft nöjet att ge över 1000 ungdomar från hela Sverige arbetslivserfarenhet.

BOKA PROJEKTET

Vi vet vad vi gör!

Projektet startade från början genom egen erfarenhet. Vår grundare André Edholm hade en önskan om att hitta ett sätt att bryta den nedåtgående spiral av utanförskap han själv en gång gått igenom. Ett annorlunda sommarjobb var hans lösning då teatern bevisligen varit hans räddning och gynnat hans företagsamhet.

Sedan 2014 har vi genomfört projektet i Stockholm, Malmö, Göteborg och ett flertal mindre kommuner. Under dessa år har vi haft nöjet att ge över 1000 ungdomar från hela Sverige arbetslivserfarenhet.

BOKA PROJEKTET

Våra pedagoger

Vi på Teater Carpa ser vår personal som vår största tillgång och jobbar därför aktivt för att anställa rätt personal på rätt plats. Vårt mål är att du som anställd hos Teater Carpa ska minnas oss med glädje. Vi vill att du ska känna att du gör skillnad i samhället genom att vara dig själv och att du kan inspirera andra med din personlighet, samtidigt som du utvecklas.

Skulle du vilja vara en del av Ett annorlunda sommarjobb 2022? Lediga positioner finns i Bromma, Vällingby och Botkyrka. Vi söker 5-10 handledare.

Ansök nu

Våra feriepraktikanter

Alla har vi olika bagage och vi på Teater Carpa har som mål att lyssna och försöka att möta varje feriepraktikant individuellt utefter arbetslivserfarenhet samt potentiella livshinder. Våra unga vuxna behöver inte ha någon erfarenhet av teater men vi kräver en nyfikenhet och en vilja att göra sitt bästa. Efter en sommar med oss ska du som feriepraktikant känna dig mer självsäker, modig och stolt över det arbete du åstadkommit.

Vill du sommarjobba hos oss sommaren 2022? Vi uppdaterar vår hemsida så fort vi vet vilka kommuner vi kommer till.

Våra pedagoger

Vi på Teater Carpa ser vår personal som vår största tillgång och jobbar därför aktivt för att anställa rätt personal på rätt plats. Vårt mål är att du som anställd hos Teater Carpa ska minnas oss med glädje. Vi vill att du ska känna att du gör skillnad i samhället genom att vara dig själv och att du kan inspirera andra med din personlighet, samtidigt som du utvecklas.

Skulle du vilja vara en del av Ett annorlunda sommarjobb 2022?

Lediga positioner finns i Bromma, Vällingby och Botkyrka. Vi söker 5-10 handledare.

Ansök nu

Våra feriepraktikanter

Alla har vi olika bagage och vi på Teater Carpa har som mål att lyssna och försöka att möta varje feriepraktikant individuellt utefter arbetslivserfarenhet samt potentiella livshinder. Våra unga vuxna behöver inte ha någon erfarenhet av teater men vi kräver en nyfikenhet och en vilja att göra sitt bästa. Efter en sommar med oss ska du som feriepraktikant känna dig mer självsäker, modig och stolt över det arbete du åstadkommit.

Vill du sommarjobba hos oss sommaren 2022? Vi uppdaterar vår hemsida så fort vi vet vilka kommuner vi kommer till.

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt som grundar sig i entreprenörskap och som tar sig i uttryck genom teater. Projektet ger arbetslivserfarenhet med fokus på ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap.

Ungdomarna arbetar utifrån perspektivet som egenföretagare handledda av en pedagog under tre veckors tid. Projektet sker utomhus och fungerar därför mycket bra under pandemin.

Vi ser teatern som den optimala vägen in i yrkeslivet. Vi vet av erfarenhet att projektet fungerar, att ungdomar som tagit del av denna praktik beskriver hur den öppnat nya sidor hos dem själva som tidigare varit dolda.

Att skapa självförtroende, att öka självkänsla och likvärdighet i ett tidigt stadie i livet kan potentiellt bryta en ond cirkel av utanförskap och osäkerhet. Vi anser att modet som krävs för att prata inför människor är ett fundament i livet, inte bara på arbetsplatsen.

Ungdomarna som tagit del av Ett annorlunda sommarjobb kommer att vara stärkta och våga ta den plats i arbetslivet som de förtjänar efter praktiken. Som egenföretagare eller som anställd, inom kultursektorn eller andra branscher.

Vi vet vad vi gör!

Projektet startade från början genom egen erfarenhet. Vår grundare André Edholm hade en önskan om att hitta ett sätt att bryta den nedåtgående spiral av utanförskap han själv en gång gått igenom. Ett annorlunda sommarjobb var hans lösning då teatern bevisligen varit hans räddning och gynnat hans företagsamhet.

Våra pedagoger

Vi på Teater Carpa ser vår personal som vår största tillgång och jobbar därför aktivt för att anställa rätt personal på rätt plats. Vårt mål är att du som anställd hos Teater Carpa ska minnas oss med glädje. Vi vill att du ska känna att du gör skillnad i samhället genom att vara dig själv och att du kan inspirera andra med din personlighet, samtidigt som du utvecklas.

Skulle du vilja vara en del av Ett annorlunda sommarjobb 2022? Lediga positioner finns i Bromma, Vällingby och Botkyrka. Vi söker 5-10 handledare.

Ansök nu

Våra feriepraktikanter

Alla har vi olika bagage och vi på Teater Carpa har som mål att lyssna och försöka att möta varje feriepraktikant individuellt utefter arbetslivserfarenhet samt potentiella livshinder. Våra unga vuxna behöver inte ha någon erfarenhet av teater men vi kräver en nyfikenhet och en vilja att göra sitt bästa. Efter en sommar med oss ska du som feriepraktikant känna dig mer självsäker, modig och stolt över det arbete du åstadkommit.

Vill du sommarjobba hos oss sommaren 2022? Vi uppdaterar vår hemsida så fort vi vet vilka kommuner vi kommer till.

Sedan 2014 har vi genomfört projektet i Stockholm, Malmö, Göteborg och ett flertal mindre kommuner. Under dessa år har vi haft nöjet att ge över 1000 ungdomar från hela Sverige arbetslivserfarenhet.

BOKA PROJEKTET