top of page
Hemsidan-1024x671.jpg

Ett annorlunda sommarjobb

Ett projekt med fokus att minska utanförskap och ge unga vuxna arbetslivserfarenhet inför framtiden.

För dig som ska sommarjobba hos oss.

ETT ANNORLUNDA SOMMARJOBB

Vi vill stärka, integrera och skapa tillhörighet för unga vuxna. Vi ser gärna deltagare med blandad bakgrund och olika former av livshinder.

Ett annorlunda sommarjobb är ett projekt med fokus på entreprenörskap som tar sig i uttryck genom teater. Vi vill ge arbetslivserfarenhet inför framtiden som grundar sig i företagande. Vårt fokus under projektet är att skapa gemenskap mellan ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap och inte.

SYFTE OCH VÄRDEGÅNG

Projektet ska ge kvalitativ arbetslivserfarenhet samt stärka unga vuxna i deras självkänsla.  

VÅR METOD

För att uppnå projektets mål använder vi oss av en tre-stegs-metod i handledarnas arbete med ungdomarna. 

Effektiv integrering i arbetslivet

Att utforska och utveckla individuella styrkor

01

Vi utbildar deltagarna om arbetslivets dynamik och de förväntningar som finns på dem som arbetstagare. Handledaren samarbetar med gruppen för att bygga relationer och identifiera varje individs unika styrkor

02

Skapa ett arbetslag

Skapa ett gemensamt mål

Vårt fokus ligger på att stärka individen, både individuellt och i grupp. Genom att repetera och producera en föreställning, tilldelas deltagarna arbetsuppgifter som ökar deras förståelse för hur varje persons insats är avgörande för att uppnå det gemensamma målet.

Deltagarna möter en publik och samarbetet sätts på prov. Tillsammans genomför de den föreställning de skapat och får feedback från den publik de bjudit in. Vi arbetar mycket med validering av varandra och positiv feedback.

03

Sammarbete

Genomföra sitt gemensamma mål

04

Arbetslivserfarenhet

Se tillbaka på sitt första sommarjobb

När ungdomarna avslutar sitt arbete kommer de att vara väl förberedda för att hantera motgångar, tala inför grupper och följa direktiv. De kommer att ha en djupare förståelse för arbetsplatsens dynamik och de förväntningar som ställs på dem som arbetstagare.

målgrupp

För oss är det viktigt att alla får samma möjligheter i livet oavsett vem du är och vart du växer upp. Vi ser olikheter och mångfald som en tillgång.

Sammanfattning

Ungdomarna arbetar utifrån perspektivet som egenföretagare handledda av en pedagog under tre veckors tid. Ungdomarna lär sig att se sig själva som en produkt och arbetar enskilt samt i grupp med detta entreprenörskap. Gruppens gemensamma mål under arbetsperioden är att producera, marknadsföra, sälja och genomföra en barnföreställning för förskolor samt barnfamiljer i området.

Förutom att producera en föreställning och arbeta med entreprenörskap, vill vi att deltagarna ska få möjlighet att förbereda sig inför kommande arbetsliv, både som arbetssökande och egenföretagare. Genom s.k forumteater låter vi ungdomarna möta olika möjliga situationer som kan komma att hända i ett framtida yrkesliv. Vi använder skådespeleriet som verktyg och därigenom skapar vi erfarenhet samt större självförtroende till tiden efter praktiken

Ett gäng ungdomar och en hund står i en cirkel och tittar in i kameran.

Vi bygger om vår hemsida just nu, vi ber om ursäkt på förhand om det saknas information. Undrar du något får du gärna kontakta oss via  info@teatercarpa.se

bottom of page